VOICES OF THE COSMOS – Deep Fields

VOICES OF THE COSMOS – Deep Fields Anxious Magazine

VOICES OF THE COSMOS “Deep Fields” to nowa publikacja, która zainicjuje cykl działań związanych z Rokiem Mikołaja Kopernika, ogłoszonym w związku z 550. rocznicą urodzin astronoma. Rafał Iwański (m.in. ||ALA|MEDA||, HATI) i Wojtek Zięba (ELECTRIC URANUS) oraz Sebastian Soberski (kierownik Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu, radioastronom w Instytucie Astronomii UMK) w latach 2021-2022 przemieżyli całą Polskę pod kryptonimami “Stanisław Lem in memoriam 2021” i “Deep Space 2022” , promując zagadnienia związane z kosmosem, radioastronomią i najnowszymi odkryciami astronomicznymi, dając serię miniwykładów i koncertów w różnych placówkach kulturalnych i naukowych. Z kilku godzin zarejestrowanego materiału live wyłoniono najlepsze fragmenty, które wypełniły album “Deep Fields”.

W roku 2023 projekt VOICES OF THE COSMOS będzie działać pod hasłem “De Revolutionibus 2023” – z okazji 550. lecia urodzin Mikołaja Kopernika oraz 480. rocznicy wydania dzieła “De revolutionibus orbium coelestium”. Podczas naszych występów audiowizualnych i wykładów będziemy starali się odpowiedzieć na pytania jakie miały następstwa – z perspektywy roku 2023: kopernikanizm w astronomii, przewrót kopernikański w historii nauki i wreszcie zasada kopernikańska w kosmologii i filozofii nauki. przygotujemy też nowy studyjny materiał elektroakustyczny na album z “muzyką sfer” na miarę XXI wieku. Odnosząc się do astronomii i dokonań Mikołaja Kopernika podkreślimy jak dużą wartością może być multidyscyplinarność wynikająca z połączenia muzyki z nauką. Będziemy kontynuować drogę edukacji i popularyzacji astronomii w artystycznym i muzycznym otoczeniu.

VOICES OF THE COSMOS – Depp Fields
(CD/MC/DL, Zoharum Records, 2023)

Composed, performed and produced by Rafał Iwański and Wojciech Zięba.
Mastering: Szymon Szwarc | szszwarc.pl
Astronomical consultation: Sebastian Soberski | planetarium.grudziadz.pl
Artwork and layout: Wojciech Zięba
Coordination of the “VOTC V” project: Rafał Iwański