Kathy Aponi

Esprits célestes 2022
Esprits célestes – 2022

Kathy Aponi mieszka we Francji. Samouk, Kathy maluje intuicyjnie i spontanicznie.

Jej sztuka jest organiczna i zwierzęca. Jej pasje: malarstwo i muzyka, eksperymentalna, mroczny folk, ambient.

Aby znaleźć inspirację, lubi spacerować po lesie.

Interesuje się kulturami przodków i szamańskimi rytuałami z całego świata.

Bliska jest jej sztuka mediumiczna i osobliwa. Tworzyła już okładki albumów. Wystawia w galeriach i miejscach kultury we Francji.

Anxious magazine
Ongon – 2021

Kathy Aponi lives in France. Self-taught, Kathy paints intuitively and spontaneously.

His art is organic and animal. His passions: painting, and music, experimental, dark folk, ambient.

To find her inspiration, she likes to walk in the forest.

She is interested in ancestral cultures and shamanic rites from around the world.

She feels close to mediumistic and singular art. She has already created album covers. She exhibits in galleries and cultural places in France.

Instagram