Natasha Barrett – Reconfiguring the Landscape

Anxious Magazine Natasha Barrett – Reconfiguring the Landscape

Reconfiguring the Landscape był artystycznym projektem naukowym badającym, w jaki sposób trójwymiarowa kompozycja elektroakustyczna i sztuka dźwiękowa mogą wywołać i sprowokować nową świadomość naszego zewnętrznego środowiska dźwiękowego.

Integracja sztuki i technologii miała kluczowe znaczenie dla badania, które koncentrowało się na dźwięku, przestrzeni, czasie i użyteczności obszarów zewnętrznych. Pomysły zostały przetestowane w kreacjach artystycznych, a w ciągu trzech lat Natasha Barrett stworzyła serię specyficznych dla danego miejsca, zewnętrznych instalacji dźwiękowych. Prace te zostały zainstalowane w przestrzeni publicznej na okres od kilku dni do kilku miesięcy.

Utwory na tej płycie to remiksy trzech instalacji i jednego dwuczęściowego utworu, który oscyluje pomiędzy instalacją a formatem koncertu. Zostały one skomponowane z materiałów instalacyjnych i niezmodyfikowanych nagrań specyficznych dla danego miejsca i mają na celu uchwycenie wciągającego osobistego doświadczenia słuchowego „bycia tam”.

Data wydania: 1 września 2023 r.

Opracował: Artur Mieczkowski