Sygnał Szum – Radio Noise Duo

Anxious magazine Sygnał Szum – Radio Noise Duo

W czwartek 7 grudnia o godzinie 19.00 Fundacja Nobiscum zaprasza na czwarte wydarzenie cyklu Sygnał/Szum, który realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki zagra Radio Noise Duo.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Radio Noise Duo. Duet (Tomasz Misiak i Marcin Olejniczak) poszukujący inspiracji w żywiole elektryczności, szumach radiowych i amplifikowanych przedmiotach codziennego użytku. Wcześniej muzycy związani z takimi grupami jak ,,kalEka’’ (Misiak) czy ,,Monopium’’ (Olejniczak), realizowali również projekty solowe. ,,Radio Noise Duo’’ jest odnogą ,,Radio Noise Orchestra’’ – wciąż trwającej inicjatywy mającej na celu waloryzowanie szumu radiowego w rozmaitych działaniach artystycznych.

Tomasz Misiak. Urodzony w 1976 roku, filozof, kulturoznawca, artysta, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Łączy pracę naukową z działalnością artystyczną na polu muzyki i sztuki dźwięku, a także, okazjonalnie, fotografii. W swych poszukiwaniach artystycznych stara się ukazywać napięcia wynikające z połączenia analogowych i cyfrowych technologii przekształcających dźwięk i obraz, waloryzując szum jako zjawisko estetyczne. Współtworzył grupę ,,kalEka’’, a także efemeryczny projekt ,,Radio Noise Orchestra’’. Obecnie, wraz z Marcinem Olejniczakiem, tworzy ,,Radio Noise Duo’’ oraz prowadzi wydawnictwo ,,Antenna Non Grata’’. Podstawowy obszar zainteresowań teoretycznych: sound studies, ekologia akustyczna, obecność dźwięku w kulturze współczesnej, muzyka, filozofia sztuki. W swoich badaniach, łącząc refleksję filozoficzną i historyczną, podejmuje namysł nad tymi kontekstami współczesnej kultury, w których istotną rolę odgrywa dźwięk i sprzężone z nim rozmaite sposoby słuchania. Ostatnio przygląda się antenom.

Marcin Olejniczak. Urodzony w 1976 roku, z wykształcenia socjolog, kulturoznawca i pedagog. Od 1995 roku realizuje i prezentuje projekty intermedialne, instalacje, performance, koncertuje indywidualnie, w duetach i w zespołach. W latach 1995-2003 współtworzył ,,Grupę Twórczą MY’’. Poruszał się w obszarze działań dźwiękowych penetrujących możliwości związane z estetyką postindustrialną, muzyką konkretną, neokabaretem, swobodną improwizacją – w ramach projektów ,,Opiumathic’’ i ,,Monopium’’. Aktualnie fascynuje się awangardowymi, transgresyjnymi możliwościami wykorzystywania szumu radiowego – współtworzy ,,Radio Noise Duo’’ (razem z Tomaszem Misiakiem). Od kilku lat bada także dźwiękowy potencjał kamieni, żwiru i piasku. Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. Współpracuje z Galerią CKiS ,,Wieża Ciśnień’’ w Koninie (od 2013 roku jest kuratorem festiwalu ,,RESTYTUCJE’’), współtworzy ,,TRANSmutacje. Festiwal Korespondencji Sztuk’’. Prowadzi (z T. Misiakiem) niezależne wydawnictwo płytowe ,,Antenna Non Grata’’.

Bandcamp Antenna Non Grata
Facebook Antenna Non Grata

sygnalszum.pl

Zadanie publiczne Sygnał/Szum – cykl wywiadów, koncertów i warsztatów dźwiękowych (edycja 2023) realizuje Fundacja Nobiscum dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Partnerem wydarzenia jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów.

Tegoroczny cykl SygnałSzum patronatem objął Anxious Musick Magazine.