seah – upwelling

Anxious magazine seah – upwelling

Somnimage z dumą prezentuje upwelling przygotowany przez seah.
W ślad za clouds & spectres” seah tworzy długie kompozycje.
Te 3 nowe utwory wykorzystują improwizowaną wiolonczelę i elektronikę.
Długie oddechy powolnych dronów wirują, aby wznieść się z dna morza do chmur.

Data wydania: 21 stycznia 2024
Wydawca: Somnimage

Opracował: Artur Mieczkowski