The Dead Mauriacs – Le Parc, rapport d’observations

The Dead Mauriacs Le Parc rapport d'observations Anxious Magazine

Muzyka i tekst zawarte na tej płycie pochodzą z wielokrotnych pobytów w Brukseli. Powstały one z ciekawych obserwacji i codziennych nagrań, które po złożeniu i manipulacji stały się rodzajem dystopijnej gry w lustro.

Część dźwięków na płycie została nagrana w kawiarniach, na ulicach, w parku, w kościele Notre-Dame des Victoires w dzielnicy Sablon, Sablon, inne zostały wykonane za pomocą znalezionych na miejscu przedmiotów, krzesła, stołu, okiennicy i zmanipulowane za pomocą narzędzi muzyki konkretnej lub elektroakustycznej. Niektóre nagrania terenowe, wykonane w innych miejscach, zostały dodane, aby stworzyć fikcję, którą tekst rozszerza: rodzaj niebezpiecznej gry, w której biorą udział agenci, obserwatorzy i papugi w parku. Czasami ich role się mieszają, tak jak czas i przestrzeń.

Dead Mauriacs powierzył aspekt wizualny projektu Evanowi Crankshaw, z którym często współpracują. Dzięki swoim kolażom przyniósł wizję, która deterritorializuje i wzbogaca zarówno tekst, jak i muzykę.

Data wydania: 14 kwietnia 2023 r.

Wydawca: Sublime Retreat

Opracował: Artur Mieczkowski