Seawind Of Battery & ragenap – Chaos LIVE Preserver

Anxious magazine Seawind Of Battery & ragenap – Chaos LIVE Preserver

Istnieją doniesienia, niezweryfikowane przez władze, ale głośno potwierdzone przez świadków, że wieczorem 27 października 2023 r. w uroczej kawiarni na Brooklynie w Nowym Jorku miało miejsce ogromne wydarzenie parapsychiczne.

Uczestnicy twierdzą, że dwie osoby nieznanego pochodzenia wykonały muzyczny zestaw tajemnych elektrycznych czarów, które wymykały się wyjaśnieniom. Świadkowie donosili o poczuciu straconego czasu i przyjemnym pomieszaniu, którego kulminacją było poczucie głębokiego spokoju, utrzymującego się przez wiele dni później. Naoczni świadkowie donosili również, że ich skóra była gładsza, a fryzury bardziej satysfakcjonujące. Żadna z wyżej wymienionych osób nie potrafiła odpowiednio opisać sceny i słyszanych dźwięków, ale jedna osoba o dzikich oczach zauważyła, że wieczór był sceną „błogiego kosmiche chooglin”.

Jest to nagranie audio z wydarzenia tamtej dziwnej nocy, które pozostawiło niezatarty ślad na tak wielu uczestnikach. Czuję, że będzie to pouczające.

– M.T. Entree, patafizyczny psycholog amator, Tenino cryptozoological Society (założyciel)

Data wydania: 1 stycznia 2024
Wydawca: Eiderdown Records

recorded by noah_s
mastered by Zentralbürokratie

art, design & layout by Ian Branch
photo by Robert Callahan

Opracował: Przemek Król