Fabio Perletta – Nessun Legame con la Polvere

Anxious Magazine Fabio Perletta – Nessun Legame con la Polvere

Nota od Fabio Perletta:

To wydawnictwo zapożycza swój tytuł “Nessun Legame con la Polvere” z opowieści Zen, a także z małego drewnianego pudełka, a konkretnie jednej z dziesięciu rzeźb mojego projektu “I Fiori Non Vedono Mai I Propri Semi”. Dzieło to zostało wystawione w 2020 roku w lesie Pollinaria we Włoszech w ramach Aequusol Autumnus MMXX. Wystawa nie miała nagłośnienia.

Jest teraz jasne, że życie, materia, z której jesteśmy zbudowani, i przedmioty, których używamy na co dzień, nie mogą być traktowane jako byty same w sobie, ale raczej jako relacje między tymi rzeczami, sposób, w jaki wpływają na siebie nawzajem. Nawet ich własna namacalność i szczególne właściwości są niczym innym jak sposobem, w jaki wpływają i oddziałują na inne rzeczy. To perspektywa, którą fizyka kwantowa przyjmuje od wielu lat, ale także podstawa naszej biologii, naszych uczuć.

Kiedy postrzegamy świat, ustanawiamy ściśle zlokalizowaną perspektywę, która z kolei może generować bardziej rozszerzony i powszechny rezonans wewnątrz nas i wokół nas. “Nessun Legame con la Polvere” to sieć wzajemnych wpływów; spotkań, które przychodzą i odchodzą na zawsze; dźwięków, które przecinają się z innymi w nieprzewidywalny sposób, fragmentów osadzonych w czasie i powracających, osobistych wydarzeń, które nieświadomie skierowały ster na taki, a nie inny kurs.

“Nessun Legame con la Polvere” to medytacja nad utraconymi przyjaciółmi, śmiercią i jej odpowiednikiem, niezwykłą siłą życia. Chociaż tytuł tej kompozycji wydaje się zdradzać to, co powiedziałem do tej pory, to właśnie w tej paradoksalnej, dziwacznej zagadce nauczyłem się naprawdę doceniać wartość rzeczy. Przyjąłem perspektywę, która kontempluje złożoność życia w szerszym sensie, bez szukania celu, rzekomej odpowiedzi na nasze istnienie, sensu czy Boga. Brak przywiązania do kurzu otwiera na możliwości, z zadowoleniem przyjmuje prawdopodobieństwo.

Mam nadzieję, że ta praca może wygenerować trochę światła podczas słuchania i stworzyć nowe relacje między tobą a cieniami świata, ich falami i małymi szczelinami, między nieskończenie małym a niepoznawalnym ogromem wszechświata.

Data wydania: 17 listoprada 2023
Wydawca: Room40

Opracował: Artur Mieczkowski