Volcanic Winds – Institutionalized Ritual

Anxious magazine Volcanic Winds – Institutionalized Ritual

Ten album przedstawia rytuały, które są przenoszone do kontekstu, który odnosi się do konkretnego systemu, tak że zmienia się znaczenie, przestrzeń i czas. Proces instytucjonalizacji odnosi się do czynności, dzięki którym rytuał staje się sformalizowany, znormalizowany i włączony do praktyk i wierzeń konkretnej instytucji, społeczności lub kultury w określonym celu.

Data wydania: 9 czerwca 2024
Wydawca: Wukir Suryadi

Materiał ten został zaprezentowany podczas Tygodnia Kultury Narodowej w dniach 20 października – 30 października 2023 r. Nagranie @ Studio Tingkir & Studio Volcanic Winds Yogyakarta Edycja i miks: Bimo Dwipoalam Wideo: Bimo Dwipoalam Mastering : Joseph Lamont Konfiguracja instalacji audio: Anton Setiawan Researcher: Ismail Surendra Okładka albumu : Anton Setiawan Layout: Triomey RendyTrack 2,3,5,7,9,12 oleh Wukir Suryadi track 1, 4, 6,7,8,10,11,13 oleh Xhabarabot x Wukir Suryadi.

Opracował: Artur Mieczkowski