SLPWK – Illuminations

SLPWK – Illuminations Anxious Magazine

Koncepcją albumu było stworzenie symbolicznego mostu pomiędzy renesansową schedą alchemiczną a muzyką sakralną. Muzyka na kasecie składa się z chórów oraz brzmień, których celem jest przywołanie skojarzeń z przeszłością oraz strefą brzmieniową w kolektywnej świadomości zarezerwowaną głownie dla świątyń. Jedną z inspiracji była metoda kontemplacji używanej jako narzędzie poznawcze prowadzące do głębszego poznania siebie. Album powstał jako improwizacje nagrywane bezpośrednio z systemu modularnego.

SLPWK – Illuminations Anxious Magazine