Marcin Dymiter – Selected soundworks 4: Trzy miejsca/ Drei Orte/ Three Places

Marcin Dymiter – Selected soundworks 4 Anxious Magazine

Książka + cd / Book + CD
ggm.gda.pl/pl/produkt/trzy-miejsca/

Badanie oraz nagrania krajobrazu dźwiękowego są, być może, najbardziej hybrydyczną praktyką we współczesnych obszarach tekstów kultury. Dźwięk mówi wiele o społecznościach, miejscach oraz przemianach dokonujących się w przestrzeni.

Projekt Trzy miejsca to seria nagrań terenowych zrealizowanych w Gdańsku-Wrzeszczu, Lubece oraz Behlendorfie. To także rodzaj pytania o status miejsca, jego dźwiękowy charakter, o wpływy historii.
Istotnym kontekstem i inspiracją są teksty wchodzące w skład gdańskiej trylogii Güntera Grassa, szczególnie Blaszany bębenek (1959) i Psie lata (1963), oraz ostatni tekst “Co trzeba powiedzieć” (2012). Ciekawa wydaje się rejestracja audiosfery miejsc związanych z życiem pisarza i tego, co brzmi w nich „teraz”.

Premiera: 6 marca 2023 r.

Praca “Trzy miejsca” została wyłoniona w ramach konkursu i powstała w ramach festiwalu GRASSOMANIA 11( 2019).
Nagrania terenowe zrealizowane we wrześniu 2019 w Gdańsku-Wrzeszczu, Lubece oraz Behlendorfie.

Koncepcja, muzyka, miks, edycja, mastering (wrzesień–październik 2019): Marcin Dymiter
Głosy: Sylwia Góra-Weber (język polski), dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (język kaszubski), Florian Tuercke (język niemiecki).
Projekt graficzny: Ludomir Franczak
Redakcja tekstu: Małgorzata Ogonowska
Tłumaczenie na język niemiecki: Barbara Dymiter, na język angielski: Mateusz Topa

Za pomoc w realizacji projektu szczególne dziękuję:
Ute Grass, Hilke Ohsoling (Günter und Ute Grass Stiftung), Das Günter Grass-Haus in Lübeck, Marcie Wróblewskiej, Jochenowi Beckmannowi.

Praca „Trzy miejsca” została wyłoniona w ramach konkursu i powstała w ramach festiwalu GRASSOMANIA 11( 2019).
Organizatorem Grassomanii jest Gdańska Galeria Miejska
ggm.gda.pl/pl

Wywiad z Marcinem w Anxious