john grzinich – geofractions

john grzinich – geofractions Anxious Magazine

“Geofractions” to zbiór kompozycji dźwiękowych, które wyrosły z długotrwałego badania dźwiękowego i geograficznego regionu Ida-Virumaa w północno-wschodniej Estonii. To, co zaczęło się od ciekawej wizyty w 2008 roku, przerodziło się w rozszerzone badanie środowiska ukształtowanego przez wydobycie, przetwarzanie i wytwarzanie energii na skalę przemysłową. Przez nieco ponad sto lat, górnictwo wydobywcze dostarczyło znaczących rezerw łupków naftowych, strategicznego źródła energii dla Estonii. To z kolei ukształtowało i mocno zdefiniowało zarówno ziemię, jak i kulturę regionu. Przez dłuższy czas gromadziłem znaczną ilość nagrań dźwiękowych, fotografii i materiałów wideo, które złożyły się na rosnący zbiór prac.

W tej serii sześciu utworów chciałem zbadać różnorodność złożonych relacji pomiędzy ludzkimi i nie-ludzkimi elementami, które składają się na procesy transformacji na skalę przemysłową. Poprzez te miksy pragnę przekazać te relacje jako skondensowane impresyjne doświadczenia słuchowe. Każdy utwór niesie ze sobą temat związany z określonym etapem procesu wydobywczego, od wydobycia po konsumpcję i odpady resztkowe. Granice nie są tu łatwo zdefiniowane, jak to często bywa w przypadku dźwięku, dlatego pozwoliłem sobie połączyć i nawarstwić różne aspekty poszczególnych środowisk, w tym codziennych przestrzeni społecznych, w których wiele dźwięków można usłyszeć na co dzień. Obejmuje to również naturalne siedliska, które są rozproszone w całym regionie, aby podkreślić wzajemne oddziaływanie elementów ludzkich i nieludzkich.

Ta “podróż” była długa, ale czuję, że zawsze jest więcej terytorium do zbadania, próbując zrozumieć, w jakim stopniu niestabilna natura antropocenu wpływa na nasze życie. Podczas gdy jest wiele do zakwestionowania w geologicznych ramach Antropocenu, dając czas na słuchanie, ‘geofrakcje’ zaprosiły nas do ekstraktywnej narracji, która ukształtowała i nadal określa podstawowe aspekty naszego życia, które często przeoczamy.

Do zakupu ‘geofrakcji’ dołączona jest książka fotograficzna w formacie PDF z obrazami związanymi z wieloma miejscami, w których dźwięki zostały pierwotnie nagrane.

Premiera: 1 grudnia 2022 roku

Wszystkie dźwięki nagrane w regionie Ida-Virumaa w północno-wschodniej Estonii w latach 2008-2021.

//opracował: Artur Mieczkowski