GAAP KVLT – Mitra

GAAP KVLT – Mitra Anxious Magazine

Nastał najkrótszy dzień w roku, a po nim najdłuższa noc. Słońce zaczęło się odradzać i przyniesie Światło.

Pora zatem na na ostatnią część przesileniowego kwadryptyku. Mitra to zbiór ośmiu nagrań, które powstawały po równonocy jesiennej i zamykają klamrą trzy poprzednie wydawnictwa związane z wiosną, latem i jesienią. Wąż znów połknął swój ogon.