Coume Ouarnéde – Hi​é​rogamia

Anxious magazine Coume Ouarnéde – Hi​é​rogamia

HIEROGAMIA oznacza „święty związek” – związek między dwoma bóstwami lub między bóstwem a człowiekiem. Symbolizuje również połączenie dogmatów i liturgii ze starych i nowych religii (duchowości). Proces ten znany jest jako synkretyzm. Synkretyzm fascynuje mnie od 30 lat. Można go zobaczyć wszędzie w Pirenejach: w kościołach, które wciąż mają pogańskie ołtarze wotywne w ścianach, na megalitycznych pomnikach schrystianizowanych w XIX wieku, w tradycjach ustnych, których historie są teraz częścią narracji katolickiej, oraz w liturgii, która przyjmuje pewne pozostałości. Nie jest to asymilacja, ale zachowanie starych kultów przez nowe z przyczyn epoki (duchowość i władza).

To nagranie zawiera teksty od XII do XIX wieku, odzwierciedlają wielką niezależność tej okcytańskiej krainy, a także tekst François Villona. Są one zapożyczone z wielkich klasycznych dzieł okcytańskich trubadurów (Bernard de Ventadour, Bertrand de Born) i kobiet (Azalaïs de Porcairagues), a także z korpusu tradycyjnych pieśni okcytańskich, głównie z XIX wieku. W tle, historia katarów jest silnym źródłem inspiracji, tak bardzo, że była to przygoda w oporze, wierze i szczerości dla regionu, w którym mieszkam.

Data wydania: 28 czerwca 2024
Wydawca: breathsunboneblood

Composed, Recorded, mixed, mastered by Yan Arexis (except mentioned)

Yan AREXIS : Dulcimers, Psaltérion, Frame drum, various percussions, whistles, Steel & wood objets, Drum, voices, electronic, synths, Bass, Lapsteel
Wilfrid AREXIS : Trombone
Front cover painting : Hippolyte Flandrin, Piétà (1842)
Courtesy Musée des Beaux Arts de Lyon. Photo Alain Basset © Lyon MBA


Opracował: Artur Mieczkowski