Coagulant – KNEPS\​The Driftworks

Coagulant KNEPS ​The Driftworks Anxious Magazine

Nagrane, opracowane i wykonane przez Coagulant w PSSR std, North London 2023.
Miks i edycja: Fabio Kubic 2023

Koncepcja wizualna, prace artystyczne i projekt Spectral/23

Wszystkie dźwięki pochodzą z: mikrofonów ambisonicznych i binauralnych, krótkofalówki, cut up, TV, taśm, komputerów i sprzężenia zwrotnego

To jest eksperymentalny abstrakcyjny dźwięk i porusza się w sferze
wyobraźni. Nie stworzony dla oczu, ale stworzony dla uszu, bez punktu orientacyjnego.

Dwa utwory, które składają się na KNEPS\The Driftworks są częścią czasowego przedłużenia złożonego z utworów dźwiękowych pochodzących z prymitywnych wielośladowych sesji nagraniowych i eksperymentów dźwiękowych z lat 1995–2002, które są elektronicznie przetwarzane i miksowane przy użyciu różnych technik i środków – takich jak taśma, mikro taśma, cut up, feedback, telewizja, krótkofalówki, mikrofony i komputery.

W tym nowym miksie wszystko jest starannie poddane w konstytutywnych i niezbędnych szczegółach tamtego czasu i w istotnej formule dźwięku lub doznań akustycznych dnia dzisiejszego.

Te elementy dźwięku zmieniają sposób, w jaki słuchamy środowiska, które przeważnie nas otacza i rozszerza się, tworząc różne terytoria i fascynujące doświadczenia pomiędzy lustrzanymi dźwiękami.

FKubic, Londyn 2023 r.

Data wydania: 14 maja 2023 r.

Opracował: Artur Mieczkowski