Arborescence – Contemplative Ruminations

Arborescence – Contemplative Ruminations Anxious Magazine

Siedząc cicho na starej kamiennej ławce, promienie gęstego i kolorowego światła przebijają się przez gałęzie i ściany podwórka. W powietrzu unosi się delikatny zapach mchu i kwiatów, bursztynu i oparów dymu. Tutaj, w tym sanktuarium, umysł błądzi w sobie i poza sobą. Czasem przez wewnętrzne sklepienia duszy, a czasem na zewnątrz, do żywego lasu, dźwięki przepływają przez wyobraźnię i zmysły, jakby pulsowały z jednego uderzenia.

Contemplative Ruminations przywołuje starą monastyczną praktykę pracy nad tekstem lub ideą. W tym przypadku jest to pole bezpośredniego, odczuwalnego doświadczenia natury, w które się angażuje, budząc swoją świadomość do żywego i oddychającego muzycznego świata. Powolne, cierpliwe i głębokie dźwiękowe pokrewieństwo buduje się w każdym utworze, uziemiając słuchacza w poetyckim pokrewieństwie umysłu i natury.

Spowita w miękkim blasku zmytych wspomnień, muzyka rozwija się w teraźniejszości, jakby wylewała się z odległych źródeł czasu. Contemplative Ruminations jest jednocześnie wewnętrzną podróżą i zewnętrzną eksploracją, której celem jest rozbrzmienie głębokiej tęsknoty duszy za zapomnianym pięknem, które dopiero nadejdzie.

Wydany 25 października 2022 r.

Napisane, wyprodukowane i zmasterowane przez Jean Patier w Phusis Studio w okresie maj-wrzesień 2022.

Artwork: Jean Patier

Projekt okładki i układ: William Patier

Opracował: Artur Mieczkowski