Alex Keller – Sleep room

Anxious magazine Alex Keller – Sleep room

Źródła tych nagrań obejmują wycofany z eksploatacji serwer komputerowy, zabytkowe EKG POTS, modem / router sieciowy, niedziałający laptop, pułapkę na owady ze światłem UV, światła LED, zasilacze, autobus miejski, pociągi podmiejskie, domowe oscylatory elektromagnetyczne, paralizator, domowej roboty drabinę Jakuba i zabytkowy odkurzacz. Wszystkie utwory (z wyjątkiem utworu tytułowego) oparte są na improwizacjach studyjnych w czasie rzeczywistym, wykonanych przy użyciu wielu domowych przetworników elektromagnetycznych, często przymocowanych do rękawiczek, a także komercyjnych mikrofonów elektromagnetycznych.

Ten wyjątkowo osobliwy zestaw zarówno instrumentarium, jak i techniki jest fascynujący, a jako produkt końcowy „Sleep room” z łatwością spełnia tę frapującą rolę. Chociaż album jest całkowicie charakterystyczny w swojej metodologii, jest to przede wszystkim skrupulatnie wyrenderowana, fachowo wyprodukowana kolekcja abstrakcyjnej sztuki dźwiękowej. Uderzenia statyczne i wybuchy białego szumu zderzają się z brzęczącymi tonami i odległymi dronami; pulsujące impulsy elektryczne łączą się z naturalnymi rezonansami i wibracjami, w pełni wykorzystując pole stereo i widma częstotliwości. Album jest również bardzo indywidualną deklaracją, a każdy aspekt jego tworzenia nosi pieczęć Kellera: budowa instrumentów, nagrywanie, miksowanie, mastering, a także okładka i fotografia zostały wykonane przez artystę. Innymi słowy, „Sleep room” po prostu nie przypomina niczyjego innego dzieła. Ten album jest kulminacją bezkompromisowej integralności twórczej Kellera połączonej z całkowitym zaangażowaniem w proces.

Alex Keller jest artystą audio, projektantem dźwięku, kuratorem i nauczycielem mieszkającym w Austin w Teksasie. Jego twórczość w zakresie performansu, instalacji i nagrań odzwierciedla jego zainteresowania architekturą, ukrytym, językiem, abstrakcją i muzyką. Od 2012 roku Keller koncentruje się na indukcji elektromagnetycznej jako źródle dźwięku. Pod wpływem fascynacji niewidzialnymi siłami, które nas otaczają, a także tymi, które tylko sobie wyobrażamy, stworzył wiele generacji przetworników, które podkreślają gest wykonawcy, aby znaleźć nowe sposoby interakcji ze spektrum elektromagnetycznym. Jego prace performatywne koncentrują się z założenia na niestabilnej technologii, w tym na prymitywnie wygiętych urządzeniach, magnesach przyklejonych do gigantycznych wentylatorów w celu stworzenia oscylatorów elektromagnetycznych i technologii z odzysku. Tworząc sytuację, w której wyniki są niestabilne, próby performera pracy z oporną technologią tworzą odczuwalne napięcie dla publiczności.

Data wydania: 5 lipca 2024
Wydawca: Elevator Bath

Opracował: Artur Mieczkowski