Ahad aka Zsolt Sőrés – Nemo Point Soundmap for Terrestrial Melanoheliophobics (Ahad’s Flux Worlds 1​.​)

Ahad aka Zsolt Sőrés Anxious Magazine

Ta muzyka przenosi słuchaczy do światów, gdzie niepewność i niestabilność są jedynymi pewnikami. Ahad konceptualnie definiuje i ręcznie komponuje wszechświat dźwięku.

Krytyczna z natury, jego muzyka mimo wszystko wciąga myśli słuchaczy w sferę zjawisk; jak każda autentyczna muzyka, jest de-racjonalizująca. A słysząc ją, zrzekamy się (zapominamy) zarówno naturalnie postrzeganego czasu, jak i czasowości muzycznych manipulacji. Ahad stara się ustanowić „muzyczny stopień zero”, gdzie/kiedy kairos (καιρός) pokonuje chronos (χρόνος), aby dać początek panowaniu anachronicznych anomalii, czy to nazywanych deterytorializacją refrenu”, „krajobrazem melodycznym” czy 
„punktem nemo”. Ta muzyka z pewnością wymaga nowej geografii i alternatywnej socjologii.

Jozef Cseres
Maj 2022 r.

“Astro-Noetic A”, “Astro-Noetic Β”, “Astro-Noetic Γ”, “Ahad Anthem” i “Something About The Great Filter” nagrane i zmasterowane przez Szabolcs Puha w Record Low Studio, Budapeszt, kwiecień-maj, 2021 r.

“Ahad Anthem” jest dedykowany pamięci Endre Szkárosi (Budapeszt, 28 maja, 1952 – 22 marca, 2022)

“Πονερóς λόγος (Πονερογένεση)” nagrany na żywo w stereo przez Zsolta Sőrésa 7 lipca, 2021 roku podczas “Improvised & Experimental #111” w Hošek Contemporary, Berlin. Mastered by Szabolcs Puha at Record Low Studio, Budapest, 13th July, 2021. “Πονερóς λόγος” poświęcony pamięci Istvána Diáka (1970-2021)

“Nemo Point Soundmap for Melanoheliophobics” nagrany na żywo w stereo przez Endre Vazul Mándli 13 października, 2021 w Collegium Hungaricum Berlin na otwarciu wystawy fotografii “Westblick – Ostblick” autorstwa Lenke Szilágyi i Lothara Wolleha w ramach “Bridging Europe 2021 Festival”. Mastered by Szabolcs Puha at Record Low Studio, Budapest, November, 2021

“Something About The Great Filter” to utwór komunikatywny z “Metal Music” György Galántai’a (1983) z perspektywy 38 lat. Utwór powstał w 2021 roku na wystawę “Galántai 80 – Souvenirs for the Future”

Muzyka skomponowana i wykonana przez Ahada aka Zsolt Sőrés
Muzyka copyright Zsolt Sőrés ©&℗ 2023
Wyprodukowano w ramach programu DAAD Artists-in-Berlin

Premiera: 31 stycznia 2023