Magdalena Chomiak

Anxious Magazine Magdalena Chomiak
Magdalena Chomiak, Procesja, z cyklu Kolaże Indonezyjskie, 2023

Urodziła się 25 października 1987 roku w Oleśnicy. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej. W 2021 roku uzyskała tytuł doktora w zakresie sztuk pięknych i konserwacji dzieł sztuki, tworząc cykl przestrzennych obiektów NIEOBECNOŚĆ. Pracuje na macierzystej uczelni na stanowisku asystenta, prowadząc zajęcia w Pracowni rysunku, Technologii malarstwa sztalugowego.

Anxious Magazine Magdalena Chomiak
Magdalena Chomiak, Korzenie mojej matki

Zajmuje się malarstwem, kolażem, tkaniną unikatową. Bierze udział w międzynarodowych i ogólnopolskich plenerach malarskich, wystawach zbiorowych. Organizuje wystawy indywidualne. Uczestniczy w konferencjach naukowych poświęconych wybranym zagadnieniom z dziedziny historii sztuki.

W swojej twórczości odnosi się do tematów związanych z problemem ludzkiej egzystencji, kondycją psychiczną i duchową człowieka. Podejmuje motywy oscylujące wokół kwestii nietrwałości życia, upływu czasu, relacji międzyludzkich. Czerpiąc inspirację z różnych źródeł m.in. literatury, natury, obserwacji świata oraz doświadczeń osobistych, tworzy prace o wymiarze uniwersalnym, zawieszone między sztuką figuratywną a abstrakcją.

Eksperymentując z materią, poszukuje różnych rozwiązań formalnych. Wypowiada się za pomocą rysunku, malarstwa, sztuki włókna.

Sens sztuki postrzega przez pryzmat wyrażenia trwałych wartości, uczuć i piękna.

Instagram